Нови продукти

Кои сме ние - факти от миналалото?

РПК „Наркооп“- Плевен е правоприемник както на работническа кооперация „Напред“, създадена през далечната 1919 г., така и на множество малки кооперации, които са съществували в околността на гр. Плевен.

По смисъла на Закона за кооперациите, РПК „Наркооп“ Плевен е регистрирана по гр. дело № 2662/1994 г. и към настоящия момент притежава магазинна мрежа, която предлага разнообразни стоки и услуги.

Повече информация за кооперацията може да откриете на следния адрес:

http://narkoop-pleven.eu/за-нас/

Кои сме ние сега и какви са нашите цели?

 Ние притежаваме многодишен опит в търговията на дребно и екип от професионалисти, които познават вкуса на клиентите и техните нужди. Нашата цел е да Ви улесним в избора на продукт като ви предоставим възможността той да дойде сам при вас чрез нашия електронен магазин.

Обещаваме, че няма да ви разочароваме!

 

Галя Церянова

Председател